Javier Antar & Kara Wenham

Javier i Kara już w przyszły week­end w Warsza­wie! A tym­cza­sem mały przeds­mak tego co nas czeka. Zapraszam!

* * *

Javier and Kara will per­form dur­ing next week­end at War­saw! And now, espe­cially for you, a short demon­stra­tion of their dance. Enjoy! 

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.

Short film about TANGO (Złota Milonga w Warszawie)

Całkiem przy­jemna reklama szkoły tańca Złota Milonga w Warsza­wie, zre­al­i­zowana w for­mule krótkiego filmiku o tangu. No i autor tego bloga pojawia się w niej chyba nawet przez 2–3 sekundy :) Zapraszam!

* * *

Really nice adver­tise­ment for a  tango school Złota Milonga (Golden Milonga) in War­saw, real­ized as a short movie about tango. And the author of this blog appears in this com­mer­cial for about 2–3 sec­onds :) Enjoy!

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.

Martin Maldonado & Maurizio Ghella, Fernando Sanchez & Ariadna Naveira

Co może być lep­szego niż pokaz Mar­tina i Mau­r­izio lub Fer­nando i Ari­adny? Tylko pokaz tych dwóch par razem :) Zapraszam!

* * *

What can be bet­ter than the per­for­mance of Mar­tin & Mau­r­izio or Fer­nando & Ari­adna? Only these two cou­ples together :) Enjoy!

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.

Kole­jny pokaz poniżej (w rozwinię­ciu posta)

czy­taj dalej