Jonatan Aguero & Vivian Yeh

Jonatan i Vivian poraz pier­wszy na Tango Pas­sion. I naprawdę warto zobaczyć ich pokazy. Jest dynam­icznie i “muzy­cznie” :) Zapraszam.

* * *

Jonatan i Vivian first time on Tango Pas­sion. And it is really worth see­ing their per­for­mances. It is dynamic and “in music” :) Enjoy!

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.

Kole­jny pokaz poniżej (w rozwinię­ciu posta)  czy­taj dalej

Pożegnania

Świetna scena fil­mowa, przede wszys­tkim ze względu na bardzo “ory­gi­nalne” dialogi :) A co tańczą? Chyba tango :)

* * *

Really good scene from the movie, par­tic­u­larly because of a inter­est­ing con­ver­sa­tion (unfor­tu­nately only in Pol­ish). And what do they dance? I guess that tango :)

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.

Tango The Short Movie

Hmm… Przed Wami taki mały tango-żarcik fil­mowy, bo mam nadzieję, że nikt tego nie krę­cił na poważnie. Ciekawostka.

* * *

Today a small tango-joke in the form of short movie. I hope that nobody tried to make that film in seri­ous way… Just curiosity.

 

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.