Demian Fontenla & Toma Nuevo

Dziś przed Wami Demian i Tomy (po raz pier­wszy na Tango Pas­sion). Ciekawy, trochę “inny” styl i kon­takt z podłoga to zalety tego pokazu. Zapraszam!

* * *

Today please wel­come Demian and Toma (first time on Tango pas­sion site). Inter­est­ing, a lit­tle bit  “unusual” style and con­nec­tion with the floor make this per­for­mance nice to watch. Enjoy!

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.

Kole­jny pokaz poniżej (w rozwinię­ciu posta)

czy­taj dalej

Andres Laza Moreno & Luciana Arregui

A dzisiaj, w sam raz na leniwe niedzielne popołud­nie kilka przy­jem­nych i spoko­jnych pokazów Andresa i Luciany. Zapraszam!

* * *

And today, just for lazy Sun­day after­noon a few nice per­for­mances of Andres and Luciana. Enjoy!

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.

Kole­jne pokazy poniżej (w rozwinię­ciu posta)

czy­taj dalej

Soledad Larretapia & Ricardo Biggeri

Dzisiaj małe “wspominki” z I Warsza­wskiego Week­endu z Tang­iem. Przed Wami Ricardo z Soledad. Co tu dużo mówić — para zebrała gromkie brawa, w szczegól­ności za ostatni występ…

Zapraszam!

* * *

Today some rem­i­nis­cences form I War­saw Tango Week­end. Please wel­come Ricardo and Soledad. The audi­ence applauded loudly, par­tic­u­larly because of the last performance. 

Enjoy!

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.

Kole­jne pokazy poniżej (w rozwinię­ciu posta)

czy­taj dalej

Mariano “Chicho” Frumboli & Juana Sepulveda

Chi­cho i Juana… i tyle :) Just watch!

Zapraszam!

* * *

Chi­cho i Juana… and noth­ing more to say :) Just watch!

Please feel invited to the performance!

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.

Kole­jne pokazy poniżej (w rozwinię­ciu posta)

czy­taj dalej