Horacio Godoy & Magdalena Gutierrez

Tan­gowe sza­leństwo na parkiecie, to może być tylko Hora­cio i Mag­dalena! Jeżeli tylko kupu­je­cie taki styl tańca, to na pewno będziecie się dobrze bawić. Przed Wami aż pięć pokazów. Zapraszam!

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.

Kole­jne pokazy poniżej (w rozwinię­ciu posta) czy­taj dalej

Martin Maldonado & Maurizio Ghella

Chińczycy pos­zli na całość jeżeli chodzi o sposób fil­mowa­nia i pracę kamery. Pytanie tylko, czy wyszło to poka­zom na dobre. Cóż… Moim zdaniem nie za bardzo. Może fajnie jest robić zbliże­nia na twarze, żeby uch­wycić emocje (np. 1:50 w pier­wszym pokazie), “płynąć” kamerą ,  ale chyba w fil­mowa­niu pokazów nie o to chodzi.

Dla mnie raczej jako ciekawostka.

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.

Kole­jny pokaz poniżej (w rozwinię­ciu posta)

czy­taj dalej

Sebastian Jimenez & Maria Ines Bogado

Przed Wami trzy niesamowite pokazy Sebas­tiana i Marii. To co robią na “sce­nie”  jest po prostu niesamowite. Co tu dużo mówić… poprzeczka idzie coraz wyżej. Wymi­atają i basta. Zapraszam!

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.

Kole­jne pokazy poniżej (w rozwinię­ciu posta)

czy­taj dalej

For a Tango

Dla przy­pom­nienia ani­macja w dość niety­powy sposób ukazu­jąca “sposób” tańczenia tanga. Niby wszys­tko ok, ale mnie oso­biś­cie do końca nie przekonuje. Pozostaw­iam do Waszej oceny…

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.