Juan Martin Carrara & Stefania Colina

Tym razem pod­wójna dawka Juana i Ste­fanii. Pod­wójna, bo składa­jąca się z aż 4 pokazów zaprezen­towanych na 2 “even­tach”, które odbyły się w październiku w Londynie.

Ele­gancja i pre­cyzja. Zapraszam!

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.

Kole­jne pokazy poniżej (w rozwinię­ciu posta)

czy­taj dalej

AirMilonga Welcomes You Onboard!

Uwaga! Przed Wami obow­iązkowe szkole­nie przez­nac­zone dla wszys­t­kich tan­gowych pasażerów lot­niczych (nieza­leżnie od poziomu zaawan­sowa­nia i doświadczenia)!

Dlat­ego po wejś­ciu na pokład prosimy spoko­jnie zająć swoje miejsca i w pier­wszej kole­jności zapoz­nać się z poniższym filmem instruktażowym.

Powodzenia!

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.

Fabian Peralta & Josefina Bermudez Avila

Tym razem jeden z moich lubionych tancerzy Fabian Per­alta. Pre­cyzyjny i ele­gancki. Plus oczy­wiś­cie jego  niesamowite giro…

Razem z Josefiną tworzy bardzo ciekawą parę taneczną. Zapraszam na pokazy. Warto!

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.

Kole­jne pokazy poniżej (w rozwinię­ciu posta)  czy­taj dalej