Marcin Błażejewski & Julieta Barrionuevo

Marcin razem z Juli­etą tworzą duet, który ogląda się z przy­jem­noś­cią. Lekkość, swo­boda tańca i fajne osadze­nie w muzyce…

Autor tego bloga miał przy­jem­ność zresztą przekonać się o tym na żywo w ubiegłym roku w Warsza­wie, gdzie para ta dawała pokaz na Miedzianej.

Zapraszam!

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.

Kole­jne pokazy poniżej (w rozwinię­ciu posta)

czy­taj dalej

Fabian Peralta & Virginia Pandolfi

Wciąż nie mogę uwierzyć, że to Fabian i Vir­ginia w styl­istyce tak odmi­en­nej od tej, którą prezen­tują na co dzień.

Jak dla mnie — jest to genialna komik­sowa “adap­tacja” tanga (taki film ani­mowany w starym stylu, tyle że z “żywymi” aktorami). I nie daj­cie się zwieść początkowi pokazu. Poziom taneczny — jak przys­tało na Fabi­ana i Vir­ginię — rewelacyjny.

P.S. Przyz­nam szcz­erze, że nie wierząc, iż to naprawdę Fabian i Vir­ginia, szukałem w necie czegoś więcej na temat tego pokazu. Znalazłem wer­sję, w której prezen­ter wyraźnie zapowiada tę właśnie parę, ale nie umieszczam jej ze względu na słabą jakość.

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.