Two To Tango

Drodzy sym­pa­tycy Tango Pas­sion!

Chci­ałbym Was zaprosić do mojego nowego pro­jektu Takes Two To Tango (http://twototango.pl), będącego kon­sek­wencją roz­woju bloga Tango Pas­sion. Zna­jdziecie na nim wszys­tko co do tej pory plus kilka nowości.

Mam nadzieję, że się Wam spodoba ta nowa for­muła prowadzenia bloga o tangu. Od 20.10.2013 wszys­tkie wpisy będą umieszczane już wyłącznie na nowej stronie.

Przy okazji gorąco dziękuje redakcji Tango Nue­stro za doty­chcza­sową współpracę i wspar­cie. Bez Was ten blog po prostu by nie zaistniał.

Szy­mon

***

Dear Friends of Tango Pas­sion!

I would like to invite you to my new project Takes Two To Tango (http://twototango.pl), which is a con­tin­u­a­tion of Tango Pas­sion blog. You will find there every­thing you already know plus some new features.

I hope that you will like this new for­mula of tango blog. Since 20.10.2013 all posts will be pub­lished only on the new site.

By the way – I want to send many thanks to Tango Nue­stro for coop­er­a­tion and sup­port. With­out you this blog would have not existed.

Szy­mon