Carlitos Espinoza & Noelia Hurtado

Car­l­i­tos i Noelia, czyli klasa sama w sobie. Na jesieni najpraw­dopodob­niej zobaczymy tę parę w Warsza­wie… A tym­cza­sem przed Wami trzy pokazy w ich wykonaniu.

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.

Kole­jne pokazy poniżej (w rozwinię­ciu posta)

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.

 

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.