Two To Tango

Drodzy sym­pa­tycy Tango Pas­sion!

Chci­ałbym Was zaprosić do mojego nowego pro­jektu Takes Two To Tango (http://twototango.pl), będącego kon­sek­wencją roz­woju bloga Tango Pas­sion. Zna­jdziecie na nim wszys­tko co do tej pory plus kilka nowości.

Mam nadzieję, że się Wam spodoba ta nowa for­muła prowadzenia bloga o tangu. Od 20.10.2013 wszys­tkie wpisy będą umieszczane już wyłącznie na nowej stronie.

Przy okazji gorąco dziękuje redakcji Tango Nue­stro za doty­chcza­sową współpracę i wspar­cie. Bez Was ten blog po prostu by nie zaistniał.

Szy­mon

***

Dear Friends of Tango Pas­sion!

I would like to invite you to my new project Takes Two To Tango (http://twototango.pl), which is a con­tin­u­a­tion of Tango Pas­sion blog. You will find there every­thing you already know plus some new features.

I hope that you will like this new for­mula of tango blog. Since 20.10.2013 all posts will be pub­lished only on the new site.

By the way – I want to send many thanks to Tango Nue­stro for coop­er­a­tion and sup­port. With­out you this blog would have not existed.

Szy­mon

Mariano “Chicho” Frumboli & Juana Sepulveda

Chi­cho i Juana… i tyle :) Just watch!

Zapraszam!

* * *

Chi­cho i Juana… and noth­ing more to say :) Just watch!

Please feel invited to the performance!

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.

Kole­jne pokazy poniżej (w rozwinię­ciu posta)

czy­taj dalej

Christian Marquez & Anabela Brogioli

Przed Wami Chris­t­ian i Anabela w sześ­ciu mis­tr­zows­kich pokazach. Po prostu wymi­atają… Z niecier­pli­woś­cią czekam na ich następny występ.

Zapraszam!

* * *

Today for your plea­sure Chris­t­ian and Anabela in six mas­ter per­for­mances. They are just fan­tas­tic… I wait eagerly for their next show.

Please feel invited to watch!

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.

Kole­jne pokazy poniżej (w rozwinię­ciu posta)

czy­taj dalej

Mariano “Chicho” Frumboli & Juana Sepulveda

Tym razem bardzo dobrze znana “marka” w tan­gowym świecie: Chi­cho i Juana. Nic więcej chyba nie trzeba dodawać.

Zapraszam!

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.

Kole­jne pokazy poniżej (w rozwinię­ciu posta)

czy­taj dalej