Diego Riemer & Maria Belén Giachello

I jak tu nie czekać na Wawel Tango Fes­ti­val… Co jak co, ale Diego i Marię trzeba koniecznie zobaczyć na żywo :) A tym­cza­sem zapraszam na 5 pokazów!

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.

Kole­jne pokazy poniżej (w rozwinię­ciu posta)

czy­taj dalej

Diego Riemer & Maria Belén Giachello

Diego i Maria wys­tąpią w trak­cie fes­ti­valu Tango Wawel, który odbędzie się w Krakowie w maju tego roku.

A poniżej próbka ich umiejęt­ności dla wszys­t­kich zas­tanaw­ia­ją­cych się, czy wziąć udział w tym wydarze­niu. Zapraszam!

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.

Kole­jne pokazy poniżej (w rozwinię­ciu posta)

czy­taj dalej

Diego Riemer & Maria Belén Giachello

Diego i Maria w bardzo przy­jem­nej tan­gowej odsłonie. Na początek jedna z fajniejszych “milong z wygłu­pami”, jakie ostat­nio widzi­ałem. Jest fun! Zapraszam!

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.

Kole­jne pokazy poniżej (w rozwinię­ciu posta) czy­taj dalej