Wilk i zając

Tan­gowa scena z “Wilka i zająca” niczym nie ustępuje tym hol­ly­woodzkim, w szczegól­ności w zakre­sie utr­wala­nia stereo­typu tanga (vide róża w zębach).

Ale sza­cun dla wilka za umiejęt­ność tańczenia z dużo niższym partnerem  :)

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.

For a Tango

Dla przy­pom­nienia ani­macja w dość niety­powy sposób ukazu­jąca “sposób” tańczenia tanga. Niby wszys­tko ok, ale mnie oso­biś­cie do końca nie przekonuje. Pozostaw­iam do Waszej oceny…

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.