Murat & Michelle Erdemsel — Improve floor craft on tango dancefloors

Tym razem Murat i Michelle z por­cją cen­nych rad dla tańczą­cych “lead­erów”. Panowie, czas na lekcję pokory i ewen­tu­alną zmi­anę pewnych zachowań na parkiecie…

No cóż, sam też muszę prze­myśleć parę rzeczy :)

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.

AirMilonga Welcomes You Onboard!

Uwaga! Przed Wami obow­iązkowe szkole­nie przez­nac­zone dla wszys­t­kich tan­gowych pasażerów lot­niczych (nieza­leżnie od poziomu zaawan­sowa­nia i doświadczenia)!

Dlat­ego po wejś­ciu na pokład prosimy spoko­jnie zająć swoje miejsca i w pier­wszej kole­jności zapoz­nać się z poniższym filmem instruktażowym.

Powodzenia!

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.