Short film about TANGO (Złota Milonga w Warszawie)

Całkiem przy­jemna reklama szkoły tańca Złota Milonga w Warsza­wie, zre­al­i­zowana w for­mule krótkiego filmiku o tangu. No i autor tego bloga pojawia się w niej chyba nawet przez 2–3 sekundy :) Zapraszam!

* * *

Really nice adver­tise­ment for a  tango school Złota Milonga (Golden Milonga) in War­saw, real­ized as a short movie about tango. And the author of this blog appears in this com­mer­cial for about 2–3 sec­onds :) Enjoy!

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.

Tango The Short Movie

Hmm… Przed Wami taki mały tango-żarcik fil­mowy, bo mam nadzieję, że nikt tego nie krę­cił na poważnie. Ciekawostka.

* * *

Today a small tango-joke in the form of short movie. I hope that nobody tried to make that film in seri­ous way… Just curiosity.

 

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.

Elicit

Specy­ficzne kore­ańskie (tak przy­na­jm­niej wynika z opisu) short movie z moty­wem tanga w tle. W sumie dość kon­trow­er­syjne i zmusza­jące do myśle­nia. Warto poświę­cić te kilka minut. Zapraszam!

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.

A Tango for Joe

Tym razem krótki filmik trak­tu­jący m.in. o tan­gowych urodz­i­nach i o “ter­apii” tang­iem. Taki obrazek z 1 dnia z życia. Nie jest to może jakieś super arcy­dzieło fil­mowe, ale można zerknąć. Plusem tego “obrazu” jest na pewno to, że jest bardzo prawdziwy…

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.