Javier Antar & Kara Wenham

Javier i Kara już w przyszły week­end w Warsza­wie! A tym­cza­sem mały przeds­mak tego co nas czeka. Zapraszam!

* * *

Javier and Kara will per­form dur­ing next week­end at War­saw! And now, espe­cially for you, a short demon­stra­tion of their dance. Enjoy! 

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.