Claudio Forte & Barbara Carpino

Clau­dio i Bar­bara tym razem w Istam­bule. Fajnie raz na jakiś czas wró­cić do tej pary…

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.

Kole­jne pokazy poniżej (w rozwinię­ciu posta)

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.

 

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.