Diego Riemer & Maria Belén Giachello

Diego i Maria wys­tąpią w trak­cie fes­ti­valu Tango Wawel, który odbędzie się w Krakowie w maju tego roku.

A poniżej próbka ich umiejęt­ności dla wszys­t­kich zas­tanaw­ia­ją­cych się, czy wziąć udział w tym wydarze­niu. Zapraszam!

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.

Kole­jne pokazy poniżej (w rozwinię­ciu posta)

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.

 

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.

 

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.