Elicit

Specy­ficzne kore­ańskie (tak przy­na­jm­niej wynika z opisu) short movie z moty­wem tanga w tle. W sumie dość kon­trow­er­syjne i zmusza­jące do myśle­nia. Warto poświę­cić te kilka minut. Zapraszam!

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.