For a Tango

Dla przy­pom­nienia ani­macja w dość niety­powy sposób ukazu­jąca “sposób” tańczenia tanga. Niby wszys­tko ok, ale mnie oso­biś­cie do końca nie przekonuje. Pozostaw­iam do Waszej oceny…

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.