Gaston Torelli & Moira Castellano

Gas­ton i Moira mają niewąt­pli­wie swój ory­gi­nalny, charak­terysty­czny styl, którego trudno nie rozpoz­nać. Jest ener­gia! Zapraszam!

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.

Kole­jne pokazy poniżej (w rozwinię­ciu posta) 

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.

 

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.

 

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.