Głosowanie na Blog Roku 2012

Blog „Tango Pas­sion” bierze udział w konkur­sie na blog roku 2012. SMS’owe głosowanie Inter­nautów rozpocznie się za kilka dni (mówiąc dokład­niej – o 24.01 o godz. 15:00).

Jeżeli doce­ni­asz moją pracę w prowadze­niu bloga i lubisz cza­sem pooglą­dać wrzu­cane na niego mate­ri­ały – będę wdz­ięczny za Twój głos :)

Więcej szczegółów wkrótce!

Blog Roku 2012