Gustavo Naveira & Giselle Anne

Przed Wami Gus­tavo i Giselle w dwóch pokazach. Przyz­naję, że nie mogłem oder­wać od nich wzroku, gdy pier­wszy raz oglą­dałem poniższe filmiki. Lekko, płyn­nie i świet­nie tech­nicznie. Zapraszam!

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.

Kole­jny pokaz poniżej (w rozwinię­ciu posta)

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.