Jonathan Spitel & Betsabet Flores

Tak na koniec week­endu dwa pokazy Jonathan i Betsa­bet. Dla wszys­t­kich, którzy lubią “niezłe show”, pole­cam w szczegól­ności pier­wszy z nich. Zapraszam!

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.

Kole­jny pokaz poniżej (w rozwinię­ciu posta)

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.