Miłość i inne nieszczęścia (Love and Other Disasters)

Kole­jna hol­ly­woodzka wer­sja tanga. Tym razem trochę bliżej “ory­gi­nału” (w porów­na­niu ze stan­dar­dem w tego rodzaju pro­dukc­jach), ale wciąz z niepotrzeb­nymi dzi­wnymi wstawkami. No i tech­nicznie kiep­sko. Kole­jny dowód na to, że jest to naprawdę trudny taniec.

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.