Projekt WARSZAWIAKTANGO APASZOWSKIE

Wari­acja na temat Apasza Staszka…

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.

Dla porów­na­nia wer­sja Stanisława Grze­siuka poniżej (w rozwinię­ciu postu).

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.