Sebastian Achaval & Roxana Suarez

I znów wracamy do Łodzi.  Tym razem także znana wszys­tkim para — Sebas­t­ian i Rox­ana. Jak zwykle jest świet­nie tech­nicznie i wid­owiskowo. Zapraszam na cztery pokazy!

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.

Kole­jne pokazy poniżej (w rozwinię­ciu posta)

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.

 

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.

 

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.