Sebastian Arce & Mariana Montes

Przed Wami fajna mieszana stylów w wyda­niu Sebas­tiana i Mar­i­any. Jak zwykle per­fek­cyjne dopra­cow­anie detali i bardzo przy­jemne “fig­urki”. Plus mała wpadka pod koniec ostat­niego pokazu… Ale o tym sza! Zapraszam!

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.

Kole­jne pokazy poniżej (w rozwinię­ciu posta)

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.

 

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.

 

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.