Sigrid van Tilbeurgh & Daniel Carlsson

Czy można się unosić nad ziemią w tangu…? Czy można zatańczyć momen­tami prak­ty­cznie nie rusza­jąc się z miejsca, a mimo to płynąć w tym cza­sie przez salę…?

Miłego lotu z Sigrid i Danielem…

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.