Soledad Larretapia & Ricardo Biggeri

Dzisiaj małe “wspominki” z I Warsza­wskiego Week­endu z Tang­iem. Przed Wami Ricardo z Soledad. Co tu dużo mówić — para zebrała gromkie brawa, w szczegól­ności za ostatni występ…

Zapraszam!

* * *

Today some rem­i­nis­cences form I War­saw Tango Week­end. Please wel­come Ricardo and Soledad. The audi­ence applauded loudly, par­tic­u­larly because of the last performance. 

Enjoy!

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.

Kole­jne pokazy poniżej (w rozwinię­ciu posta)

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.

 

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.

 

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.