Christian Marquez & Anabela Brogioli

Przed Wami Chris­t­ian i Anabela w sześ­ciu mis­tr­zows­kich pokazach. Po prostu wymi­atają… Z niecier­pli­woś­cią czekam na ich następny występ.

Zapraszam!

* * *

Today for your plea­sure Chris­t­ian and Anabela in six mas­ter per­for­mances. They are just fan­tas­tic… I wait eagerly for their next show.

Please feel invited to watch!

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.

Kole­jne pokazy poniżej (w rozwinię­ciu posta)

czy­taj dalej

Christian Marquez & Anabela Brogioli

Jak dla mnie, Chris­t­ian i Anabela naprawdę wymi­atają… Mnóstwo trud­nych figur, lekkość ruchu i elegancja.

Na początek dynam­iczna milonga! Zapraszam!

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.

Kole­jny pokaz poniżej (w rozwinię­ciu posta)

czy­taj dalej

Christian Marquez & Anabela Brogioli

Co tu dużo mówić — jedne z najlep­szych pokazów, jakie miałem okazję ostat­nio oglą­dać. Zapraszam na świetny wys­tęp Chris­tiana i Anabeli!

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.

Kole­jne pokazy poniżej (w rozwinię­ciu posta)

czy­taj dalej