Troski tangowego DJa z punktu widzenia tancerza

Jakiś czas temu na Tango Nue­stro pojaw­iła się relacja z spotka­nia tan­gowych DJów i osób zain­tere­sowanych tym tem­atem (Dylematy i troski tan­gowego DJa). W spotka­niu tym zresztą sam miałem okazję brać udział. W wzmi­ankowanym artykule pada wiele pytań doty­czą­cych tej pro­fesji. Są one raczej skierowane do samych DJów, ale w sumie pomyślałem sobie, co mi tam, odpowiem na nie :) A co!

DJem nie jestem, praw­domównie nigdy nim nie zostanę, gdyż nie ciąg­nie mnie do wyszuki­wa­nia utworów i układa­nia playlist (cho­ciaż podobno – „nigdy nie należy mówić nigdy”). Muzyka puszczana na milon­gach intere­suje mnie obec­nie wyłącznie z punktu widzenia tancerza. I tak też odpowiadam na poniższe pytania…

 

czy­taj dalej