Carlitos Espinoza & Noelia Hurtado

Car­l­i­tos i Noelia, czyli klasa sama w sobie. Na jesieni najpraw­dopodob­niej zobaczymy tę parę w Warsza­wie… A tym­cza­sem przed Wami trzy pokazy w ich wykonaniu.

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.

Kole­jne pokazy poniżej (w rozwinię­ciu posta)

czy­taj dalej

Carlitos Espinoza & Noelia Hurtado

Po raz kole­jny na Tango Pas­sion pokazy Car­l­i­tosa i Noelii. Para jest już na tyle znana, że żadne dodatkowe komen­tarze nie są już chyba potrzebne… Enjoy!

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.

Kole­jne pokazy poniżej (w rozwinię­ciu posta) czy­taj dalej

Carlitos Espinoza & Noelia Hurtado

Spec­jal­nie dla miłośników Car­l­i­tosa i Noeli “set” sied­miu pokazów. Jak zwykle mocno w ziemi, “muzy­cznie” i z pasją. No i trzy ostat­nie pokazy do muzyki na żywo…  Miłego oglądania!

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.

Kole­jne pokazy poniżej (w rozwinię­ciu posta)

czy­taj dalej