Demian Fontenla & Toma Nuevo

Dziś przed Wami Demian i Tomy (po raz pier­wszy na Tango Pas­sion). Ciekawy, trochę “inny” styl i kon­takt z podłoga to zalety tego pokazu. Zapraszam!

* * *

Today please wel­come Demian and Toma (first time on Tango pas­sion site). Inter­est­ing, a lit­tle bit  “unusual” style and con­nec­tion with the floor make this per­for­mance nice to watch. Enjoy!

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.

Kole­jny pokaz poniżej (w rozwinię­ciu posta)

czy­taj dalej