Pożegnania

Świetna scena fil­mowa, przede wszys­tkim ze względu na bardzo “ory­gi­nalne” dialogi :) A co tańczą? Chyba tango :)

* * *

Really good scene from the movie, par­tic­u­larly because of a inter­est­ing con­ver­sa­tion (unfor­tu­nately only in Pol­ish). And what do they dance? I guess that tango :)

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.

The Tango Lesson

Kole­jna scena tan­gowa z “The Tango Les­son”. Nie jest może aż tak znana jak “Lib­er­tango”, ale na pewno warto się na chwilę zatrzy­mać i obe­jrzeć wys­tęp Pablo Verona.

Link do już zamieszc­zonej na blogu sceny tan­gowej z tego filmu: The Tango Les­son — Libertango 

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.