Homer Ladas & Cristina Ladas

Bardzo przy­jemna milonga w wyko­na­niu Homera i Cristiny. Płynna zami­ana ról (szczegól­nie ta druga), kilka fajnych fig­urek i gen­er­al­nie sporo dobrej zabawy.  A na dokładkę pokaz do tzw. alternatywy.

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.

Kole­jny pokaz poniżej (w rozwinię­ciu posta)

czy­taj dalej