Short film about TANGO (Złota Milonga w Warszawie)

Całkiem przy­jemna reklama szkoły tańca Złota Milonga w Warsza­wie, zre­al­i­zowana w for­mule krótkiego filmiku o tangu. No i autor tego bloga pojawia się w niej chyba nawet przez 2–3 sekundy :) Zapraszam!

* * *

Really nice adver­tise­ment for a  tango school Złota Milonga (Golden Milonga) in War­saw, real­ized as a short movie about tango. And the author of this blog appears in this com­mer­cial for about 2–3 sec­onds :) Enjoy!

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.