Maria Blanco & Jorge Torres

Ależ mi się podoba ten pokaz Marii i Jorge! Płyn­ność a zarazem namacalna “niespieszność “, przy­jem­nie wyczuwalny kon­takt z podłogą oraz oczy­wiś­cie “feel­ing” między part­nerami spraw­iły, iż obe­jrza­łem ten pokaz kilka razy. Zapraszam!

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.