Sigrid van Tilbeurgh & Mazen Kiwan

Tak w ramach “przy­pom­nienia” dwa pokazy z Fes­ti­valu Tanga w Warsza­wie sprzed paru lat. Nie będę ukry­wał, że wrzu­cam ten mate­riał przede wszys­tkim ze względu na niesamow­itą  (jak zwykle) Sigrid… Miłego oglądania!

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.

Kole­jny pokaz poniżej (w rozwinię­ciu posta)

czy­taj dalej