Martin Maldonado & Maurizio Ghella, Fernando Sanchez & Ariadna Naveira

Co może być lep­szego niż pokaz Mar­tina i Mau­r­izio lub Fer­nando i Ari­adny? Tylko pokaz tych dwóch par razem :) Zapraszam!

* * *

What can be bet­ter than the per­for­mance of Mar­tin & Mau­r­izio or Fer­nando & Ari­adna? Only these two cou­ples together :) Enjoy!

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.

Kole­jny pokaz poniżej (w rozwinię­ciu posta)

czy­taj dalej

Jonatan Aguero & Vivian Yeh

Jonatan i Vivian poraz pier­wszy na Tango Pas­sion. I naprawdę warto zobaczyć ich pokazy. Jest dynam­icznie i “muzy­cznie” :) Zapraszam.

* * *

Jonatan i Vivian first time on Tango Pas­sion. And it is really worth see­ing their per­for­mances. It is dynamic and “in music” :) Enjoy!

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.

Kole­jny pokaz poniżej (w rozwinię­ciu posta)  czy­taj dalej

Andres Laza Moreno & Luciana Arregui

A dzisiaj, w sam raz na leniwe niedzielne popołud­nie kilka przy­jem­nych i spoko­jnych pokazów Andresa i Luciany. Zapraszam!

* * *

And today, just for lazy Sun­day after­noon a few nice per­for­mances of Andres and Luciana. Enjoy!

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.

Kole­jne pokazy poniżej (w rozwinię­ciu posta)

czy­taj dalej

Mariano “Chicho” Frumboli & Juana Sepulveda

Chi­cho i Juana… i tyle :) Just watch!

Zapraszam!

* * *

Chi­cho i Juana… and noth­ing more to say :) Just watch!

Please feel invited to the performance!

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.

Kole­jne pokazy poniżej (w rozwinię­ciu posta)

czy­taj dalej