Sebastian Arce & Mariana Montes

Chyba jed­nak zde­cy­dowanie wolę jak Sebas­t­ian tańczy, a nie śpiewa… No i oczy­wiś­cie jak wys­tępuje u boku Mariany…

Przed Wami trzy pokazy. Co do pier­wszego — mam nieod­parte wraże­nie, że ktoś w kilku momen­tach włączył przez przy­padek “fast for­ward” :) Ale show!

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.

Kole­jne pokazy poniżej (w rozwinię­ciu posta)

czy­taj dalej