Sigrid Van Tilbeurgh & Dominic Bridge

Dziś przed Wami Sigrid i Dominic w czterech pokazach. Co do Dominica, to zawsze jak oglą­dam jego wys­tępy, przy­pom­i­nam sobie rewela­cyjne warsz­taty z “chodzenia”, które miałem z nim w zeszłym roku w Budapeszcie.

Zapraszam!

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.

Kole­jne pokazy poniżej (w rozwinię­ciu posta)

czy­taj dalej

Sigrid van Tilbeurgh & Mazen Kiwan

Tak w ramach “przy­pom­nienia” dwa pokazy z Fes­ti­valu Tanga w Warsza­wie sprzed paru lat. Nie będę ukry­wał, że wrzu­cam ten mate­riał przede wszys­tkim ze względu na niesamow­itą  (jak zwykle) Sigrid… Miłego oglądania!

Coś poszło nie tak — spróbuj odświeżyć stronę później.

Kole­jny pokaz poniżej (w rozwinię­ciu posta)

czy­taj dalej